Chào mừng bạn đến "waqwaku"!!!

Chào mừng đến với

'waqwaku' 

Comunity!


Bạn đã sẵn sàng để tham gia các cơn sốt văn hóa chuyên ngành mới nhất của xã hội truyền thông ' waqwaku '?

Hãy đến tìm bạn mới vào tất cả các loại khác nhau của tiểu văn hóa Nhật bản như

Anime Otaku, sushi snobs, J-pop fan, ramen Lovers, Digital Craze, ca sĩ Karaoke, Cosplay freaks, Sumo Manias, trà lễ những người đam mê vv vv.

Là điểm đến kỳ nghỉ tiếp theo của bạn Nhật bản; sau đó bạn đã đến đúng nơi!

' waqwaku ' là dành cho những người tò mò và vui mừng để xem vào sâu của văn hóa Nhật bản.  Ở đây bạn sẽ tìm thấy người Nhật bản địa đang chờ cơ hội gặp bạn!!!


' waqkuwaku ' là tập trung vào Nhật bản và một trang web mạng xã hội chuyên ngành cho các thế hệ tiếp theo!

Bạn của youkoso!

Người sáng lập

Takamasa Maezaki (waqwaku.com)

%d bloggers like this: